Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Komunálne voľby 2014 - Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) - 15. novembra

Re: Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Příspěvekod Yco » sob 01 lis, 2014 12:47 pm

Dobrý deň, pán Kažimír,

veľmi pekne ďakujem za Vaše odpovede. Dovoľte mi na ne reagovať a zároveň vyzvať ďalších kandidátov na starostu a poslancov, aby sa tiež zapojili.

Marek Kažimír píše:Aké sú podľa Vás podmienky prevzatia komunikácií Na Hore od developerskej spoločnosti?

Po skúsenostiach v Krásnej, v meste Košice je potrebné preberať všetky investície v oblasti verejno prospešných stavieb od developerov, obchodných centrier po dôkladnej kontrole skutkového stavu stavieb a dodržania projektovej dokumentácie. Pri každej etape výstavby musí byť prítomný zástupca miestneho úradu, podobne to robia správcovia sieti ( vodárne, elektrárne a plynári).


Veľmi pekne a múdro povedané. Podľa mojich neoficiálnych informácií existuje posudok od TU Košice na stav časti komunikácie v lokalite "Na Hore I". Viete potvrdiť, či existuje? (Ste mestským poslancom za našu MČ.) Ak áno, kde presne je zverejnený? Preberiete komunikácie, ak sa napr. zistí, že podložie nie je v na-projektovanej hrúbke?

Marek Kažimír píše:Aké sú podľa Vás podmienky prevzatia kanalizácie a odvodu dažďovej vody Na Hore od developerskej spoločnosti?

Kanalizáciu musí prevziať do majetku a správy VVS, a.s.. Dažďovú kanalizáciu prevziať odmietajú, samospráva v Krásnej ju môže prevziať s podmienkou dôslednej kontroly dodržania celej projektovej dokumentácie po kolaudácii stavby. V budúcnosti nás čaká v celej Krásnej odvodnenie verejných priestranstiev do Hornádu a Torysy, iba tak budú obyvatelia v bezpečí v prípade prietrží a nedôjde k zaplavovaniu niektorých ulíc.


Kanalizácia Na Hore mohla a podľa môjho laického názoru mala byť gravitačná, pretože sme na vyvýšenej ploche. Čo chcete spraviť, aby ste nám ušetrili výdavky za jej využívanie? (Keď už ste ju vo svojom minulom volebnom období schválili.) Budem konkrétny. Každý majiteľ nehnuteľnosti Na Hore musí mať vlastnú šachtu, pretože máme tlakovú kanalizáciu, ktorá niečo stojí a musí sa takisto o ňu postarať v prípade havárie, pretože je jeho vlastníctvom. (To je, mimochodom, naše "špecifikum" ešte aj v rámci MČ.) Napriek týmto zvýšeným nákladom platíme rovnaké stočné, ako ľudia, ktorý majú kanalizáciu gravitačnú a teda sa ich tieto náklady netýkajú.

Rozhodnutie o spôsobe realizácie dažďovej kanalizácie ako "povrchovej" je tu tiež ešte z Vášho minulého volebného obdobia. Developer nám povedal, že je to výhodnejšie, ako mať klasický odvod dažďovej vody rigolmi alebo potrubím, pretože po daždi odtečie po povrchu voda rýchlejšie. Toto bude tretia zima, čo tu bývam. A môžem Vám povedať, že pri dlhotrvajúcich dažďoch sme vo vode vždy, keď prechádzame cez cestu z jedného chodníka na druhý, čomu sa nedá vyhnúť.

Aký je dôvod, že VVS, a.s. odmieta prevziať projekt dažďovej kanalizácie? A prečo v takom prípade vôbec uvažovať, aby ju obec prevzala tak ako je?

Marek Kažimír píše:Čo spravíte so súčasným stavom MHD Na Hore?

Základnými požiadavkami na MHD sú časová, územná dostupnosť, a požadovaná frekvencia spojov. Každá zmena verejnej dopravy, ktorú by som predložil na DPMK bude po dôkladnom prieskume požiadaviek obyvateľov dotknutej lokality. Samospráva musí podporovať rozvoj verejnej dopravy. Základným argumentom pre rokovania musí by aj jej vyťaženosť. Potom vieme rozširovať linky aj hustotu grafikonu.


Petícia, ktorú MČ Krásna naposledy predložila DPMK a ktorú sme podporili aj my z lokality Na Hore, bola úspešná len spolovice. 13 -ka chodí tak, ako to bolo pred letom. 28 -ka ostala tak, ako je. Ja chápem argument vyťaženosti, ale výsledkom je, že nemáme spoj z lokality Na Hore do centra v čase pracovného pokoja. Sme súčasťou Košíc. Preto tomu celkom nerozumiem. Napríklad mladšia lokalita na Heringeši má vlastný spoj:
Kód: Vybrat vše
http://www.dpmk.sk/aktuality/nova-linka-s-elektrobusmi-na-heringes
Kedy budeme mať Na Hore spojenie do centra celotýždenne? Veď predsa jedným z argumentom pri predaji pozemkov Na Hore či Záhumnie, je, že disponujú MHD. Čo nie je celkom pravda.

Marek Kažimír píše:Kedy budú Na Hore potraviny?

Pri schvaľovaní územného plánu lokality Na Hore sme vytvorili územia s možnosťou výstavby obchodných centier a služieb. Starosta musí byť lídrom pri rokovaniach s vlastníkmi pozemkov určených na výstavbu marketu a potencionálnymi investormi ( freshom, tescom, billou...) a vtedy to vidím reálne. Na Hore by malo bývať cca 3000 obyvateľov a to je už zaujímavá kúpna sila.


Kedy to ako potencionálny líder vidíte reálne?

Marek Kažimír píše:Čo ste Vy osobne urobili pre vlastníkov nehnuteľností Na Hore?

- podpora prípravy a schvaľovacieho procesu urbanistickej štúdie Východného mesta, a územného plánu Východného mesta,
- predloženie a schválenie územno-plánovacej dokumentácia lokality Na Hore ( miestne, mestské zastupiteľstvo), s moderne zapracovanými prvkami verejnej zelene a občianskej vybavenosti,
- presadenie novej prístupovej cesty v lokalite,
- zaradenie komplexnej rekonštrukcie cesty na Košickú Polianku medzi súvislé opravy ciest mesta Košice v roku 2015 cez projekty súkromného a verejného partnerstva.


Ktorú novú prístupovú cestu máte na mysli?
Rekonštrukcia cesty na Polianku vzišla z aktivity obyvateľov a súčasného starostu MČ Krásna. Vy ste ju mohli podporiť z pozície mestského poslanca už skôr. Mýlim sa?

Marek Kažimír píše:Čo Vy osobne plánujete urobiť pre MČ Krásna?
Náš volebný program pre dynamický rozvoj v Krásnej na roky 2014 - 2018 má päť hlavných priorít:

Rozvoj dopravnej infraštruktúry a služieb
- rozšírenie Slaneckej cesty cez Jazero na štyri jazdné pruhy,
- súvislé opravy ciest – Minská, K majeru, Opátska, cesta na Košickú Polianku,
- nové cesty na ulici „ Na močidlách“, Hornej,
- obnova chodníkov a ukončenie obnovy námestia sv. Cyrila a Metoda, podpora rozvoja lokality IBV Záhumnie,
- rozšírenie miestneho cintorína a zvýšenie starostlivosti o hrobové miesta a jeho okolie,
- vyčistenie lokality Vyšný dvor a zriadenie malých obchodíkov, ktoré ponúknu základné služby obyvateľom ( pekárnička a iné služby),
- výstavba korčuliarskeho a cyklistického chodníka na povodňovej hrádzi,
Základom ďalšieho rozvoja Krásnej je budovanie dopravnej infraštruktúry. Iba so silnými partnermi ( NDS, KSK a mestom Košice ) postavíme rýchlostnú cestu R2, rozšírime Slaneckú cestu a opravíme cestu na Košickú Polianku.

Starostlivosť o mladých a seniorov
- výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny a malometrážnych bytov pre seniorov v lokalite Pri jazere a Golianova,
- výstavba zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára pre seniorov,
- zriadenie turistického klubu a podpora turistiky a cykloturistiky,
- výstavba cyklistického areálu,
- podpora záchrany základnej školy a rozšírenie kapacít materských škôlok
Každý rok vieme pomocou štátne dotácie vybudovať 90 bytov. Pre seniorov na pozemku bývalého miestneho úradu postavíme senior dom s 24 hodinovou zdravotníckou službou. S ministerstvom školstva opravíme základnú školu a rozšírime materskú škôlku.

Moderná a efektívna a samospráva
- miestny úrad opäť otvoríme aj počas obedňajšej prestávky a v sobotu do 12.00 hod.,
- inovácia oznamovania úradných oznamov a zasielanie informácií cez SMS správy,
- zriadenie starostovskej soboty.
Starosta bude pre občanov prítomní na miestnom úrade každú sobotu od 08.00 do 12.00 hodiny. Starosta a úradníci musia občanom efektívne slúžiť.

Ochrana zdravia a verejnej zelene
- komplexná rekonštrukcia zdravotníckeho strediska a zriadenie špecializovaných lekárskych pracovísk,
- odvodnenie Krásnej do Hornádu a Torysy,
- zriadenie dobrovoľníckeho hasičského zboru a civilnej ochrany,
- zriadenie stanovišťa rýchlej záchrannej zdravotníckej služby 112,
- zazeleňovanie verejných priestranstiev a pravidelné kosenie verejnej zelene.
Naše ulice budú bez otvorených rigolov s upravenou zeleňou. Centrum Krásnej a cintorín musia byť naším výstavným zrkadlom. S vyškolenými dobrovoľníkmi lepšie zvládneme všetky živelné pohromy.

Kultúra a šport
- podpora lokálnych, folklórnych skupín( Dedinská folklórna skupina Krasňanka), hudobných skupín, ochotníckeho divadla Krasodiva, Senior klubu,
- výstavba tenisového kurtu s umelých povrchom v areáli základnej školy,
- podpora mladých športových talentov ( futbal, hokej, florbal atď.),
Organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí pre všetky vekové skupiny chceme všetkých Krásňanov spájať a podporovať vzájomnú komunikáciu a spolupatričnosť aj s novými obyvateľmi, ktorí našli svoj domov v u nás Krásnej.


Veľmi ambiciózny plán. Páči sa mi. Ako ho máte finančne podložený?
Ako dokážete z pozície starostu ešte ovplyvniť rozšírenie Slaneckej cesty, cesty do Košickej Polianky či vybudovanie R2 -ky? Nie je o tom už rozhodnuté?

Ďakujem.
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Re: Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Příspěvekod Tonka » sob 01 lis, 2014 9:01 pm

Dakujem za opravu... a čoskoro sa prpojím k debate :)
Tonka
 
Příspěvky: 2
Registrován: pát 31 říj, 2014 10:11 am

Re: Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Příspěvekod Sasfai Róbert » pon 03 lis, 2014 12:08 am

Dobrý deň, ako som už spomínal, kandidujem ako nezávislý kandidát, a predsa v spoločnom tíme s nezávislými kandidátmi na miestnych poslancov. Stretol sa tím ľudí z vlastným názorom, skúsenosťami z rôznych oblastí ( ako ste už sám spomínal bezpečnosť, ekonomika, manažment, právo atď.). Na vaše otázky už sčasti odpovedal Marek Kažimír, a predstavil aj náš volebný program pre dynamický rozvoj v Krásnej. Nechcem rozpísavať čo urobím či urobíme ( to je pre politikov), všetci vieme čo nás v Krásnej trápi, či chýba a čo je potrebné urobiť. Problémom sú financie. Tu znova pripomeniem že k dosiahnutiu cieľa je potrebný tím ľudí nie jednotlivec, ktorí v duchu ,,Ten kto chce, nájde cestu“ sa z výzvami popasuje.
S pozdravom Sasfai Róbert.
Kandidát č. 24
Sasfai Róbert
 
Příspěvky: 3
Registrován: úte 14 říj, 2014 5:48 pm

Re: Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Příspěvekod Yco » pon 03 lis, 2014 8:15 am

Dobrý deň, pán Sasfai, panie a páni kandidáti,

nehnevajte sa, ale každý kandidát na miesto v samospráve by mohol a mal byť konkrétnejší. Na základe čoho Vás máme voliť, ak nie na základe konkrétnych odpovedí na konkrétne otázky? Osobne nebudem voliť kandidátov, o ktorých nič neviem.

Verím, že tak to bude aj u väčšiny voličov.
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Komunálne voľby na Internete

Příspěvekod Yco » pon 03 lis, 2014 9:12 am

Kód: Vybrat vše
http://korzar.sme.sk/tema/komunalne_volby_2014_na_vychode/


Kód: Vybrat vše
http://slovensko.rtvs.sk/clanok/spolocnost/komunalne-volby-2014

Kód: Vybrat vše
http://slovensko.rtvs.sk/search?search=Komun%C3%A1lne+vo%C4%BEby

Kód: Vybrat vše
http://ke.regina.rtvs.sk/clanky/rubriky/klub-komunalnej-politiky?currentPage=1

Kód: Vybrat vše
http://www.tvnoviny.sk/vyhladavanie?q=komun%C3%A1lne+vo%C4%BEby

Kód: Vybrat vše
http://www.noviny.sk/sx/komun%C3%A1lne%20vo%C4%BEby

Kód: Vybrat vše
http://www.ta3.com/kategoria/267/komunalne-volby.html

Kód: Vybrat vše
http://www.ta3.com/zoznam.html?fulltext=Komun%C3%A1lne+vo%C4%BEby&fulltext_submit=H%C4%BEadaj&formId=fulltextform

Kód: Vybrat vše
https://www.google.sk/search?as_q=Komunálne+voľby+2014
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Re: Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Příspěvekod matony » pon 03 lis, 2014 1:24 pm

pre Yco,
trošku zvláštne reagujete na pána Róberta. Najprv chcete aby pridali kandidáti svoj názor, a následne ste si odpovedali, že je nebudem voliť niekoho koho nepoznám. Na to aby ste niekoho spoznali Vám nepostačí táto stránka a pár formálnych odpovedí.
matony
 
Příspěvky: 8
Registrován: pon 03 lis, 2014 1:08 pm

Re: Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Příspěvekod Sasfai Róbert » pon 03 lis, 2014 2:03 pm

Dobrý deň Yco. Čiastočne s vami súhlasím čo sa týka volenia človeka ktorého nepoznáte, ale touto cestou ho skutočne ani nespoznáte, veď príspevky v ich mene tu môže vpisovať ktokoľvek. Preto Vám navrhujem osobne stretnutie, prípadne využiť možnosť stretnutia 9.11.2014 o 15.00 hod. v motoreste PRI STAROM MLYNE, kde rád odpoviem Vám aj ostatným voličom na otázky.
Ďakujem, a teším sa na stretnutie.
Sasfai Róbert
 
Příspěvky: 3
Registrován: úte 14 říj, 2014 5:48 pm

Re: Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Příspěvekod Yco » pon 03 lis, 2014 7:03 pm

matony píše:pre Yco,
trošku zvláštne reagujete na pána Róberta. Najprv chcete aby pridali kandidáti svoj názor, a následne ste si odpovedali, že je nebudem voliť niekoho koho nepoznám. Na to aby ste niekoho spoznali Vám nepostačí táto stránka a pár formálnych odpovedí.


Dobrý deň, matony,

nerozumiem. Prečo si myslíte, že reagujem zvláštne, ak sa pýtam na detaily?
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Re: Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Příspěvekod Yco » pon 03 lis, 2014 7:10 pm

Sasfai Róbert píše:... Preto Vám navrhujem osobne stretnutie, prípadne využiť možnosť stretnutia 9.11.2014 o 15.00 hod. v motoreste PRI STAROM MLYNE, kde rád odpoviem Vám aj ostatným voličom na otázky.
Ďakujem, a teším sa na stretnutie.


Rád prídem. Ďakujem. :)

Poprosím Vás ale, pokúste sa zodpovedať otázky tak, ako to vidíte Vy osobne. Pán Kažimír sa vyjadril jasne, aj keď zatiaľ nie ku všetkému. Ak ste nezávislým kandidátom, a vlastne aj keby ste neboli, mali by ste mať svoje vlastné stanoviská. Nemyslíte?

Čaro fóra tkvie aj v tom, že nie je nutné sa neskôr prieť o to, čo kto povedal či nepovedal? Čo môže byť považované v istom zmysle za nevýhodu. Výhodou však je, že máte možnosť si otázky a aj odpovede pripraviť podľa najlepšieho vedomia a svedomia. A čo sa týka autentickosti, sám ste sa autorizovali. ;)
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Re: Čo od nového starostu MČ Krásna očakávajú občania?

Příspěvekod Marek Kažimír » pon 03 lis, 2014 8:40 pm

Ďalšou otázkou na kandidátov na starostu MČ Krásna by mohla byť: Podpísali ste navrhované opatrenia "spravnikandidati.sk"? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

Dnes som oficiálne pristúpil k podpísaniu záväzku 9 opatrení pre lepšie mestá a obce na Slovensku. Viac na: http://www.spravnikandidati.sk/

1. EFEKTÍVNE NÁKUPY
2. FÉROVÉ VÝBEROVÉ KONANIA NA MIESTA V SAMOSPRÁVE
3. SPRAVODLIVÉ PRIDEĽOVANIE BYTOV A MIEST V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH
4. MESTSKÉ/OBECNÉ PODNIKY OTVORENÉ KONTROLE
5. INFORMOVANIE O HOSPODÁRENÍ SAMOSPRÁVY
6. ODPOLITIZOVANIE OBECNÝCH/MESTSKÝCH NOVÍN
7. OTVORENÁ ONLINE KOMUNIKÁCIA S OBČANMI
8. ZAPÁJANIE OBČANOV DO ROZHODOVANIA SAMOSPRÁVY
9. INFORMOVANIE O ROZHODOVANÍ SAMOSPRÁVY


Myslím si, že pre každého kandidáta, ktorý ide do verejnej funkcie s cieľom a záujmom slúžiť ľuďom by to nemal byť ani najmenší problém. Za účelom zvýšiť efektívnosť nakupovania tovarov a služieb sme v Krásnej, ako prvý v Košiciach v roku 2007 zaviedli systém elektronických aukcií, za ktoré samospráva v Krásnej dostala od Obecných novín ocenenie.

https://www.facebook.com/marek.kazimir

V prípade môjho zvolenia a úspechu vo voľbách bude Krásna s cieľom zvýšenia transparentnosti rozhodovacích procesov využívať aj portál digitálne mesto.
Naposledy upravil Marek Kažimír dne pon 03 lis, 2014 8:46 pm, celkově upraveno 1
Marek Kažimír
 
Příspěvky: 19
Registrován: stř 23 dub, 2014 5:54 am
Bydliště: Opátska 18, Košice - Krásna

PředchozíDalší

Zpět na Voľby starostu Krásnej

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron