RSS feed

Hľadáte pomoc so stavbou, pozemkom, domom?

"Ženský zákon" - divadelná hra

Příspěvekod Yco » čtv 11 říj, 2012 7:30 am

Krásňanske ochotnícke divadlo Krasodiva vás všetkých veľmi srdečne pozýva na reprízu divadelnej hry Jozefa Gregora Tajovského - Ženský zákon, v nedeľu 14.10.2012 o 15.30 hod. v priestoroch Kultúrneho domu na Opátskej ulici. Vstupné je dobrovoľné.


Zdroj:kosicekrasna.sk
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Mestu Košice ako dotknutej obci bol doručený zámer činnosti

Příspěvekod Yco » stř 17 říj, 2012 2:01 pm

11.10.2012 Publikoval: RNDr. Zuzana Tešliarová
M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 11.10.2012
A/2012/21462-2
Oznamujem občanom, že dňa 10.10.2012 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna“ k.ú. Krásna, MČ Košice - Krásna

Navrhovateľ, Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna, Opátska 18, 040 18 Krásna, predložil Obvodnému úradu životného prostredia Košice podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer činnosti „Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna“.
Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 1.11.2012.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

MATERSKÉ CENTRUM POZÝVA

Příspěvekod Yco » úte 23 říj, 2012 6:58 am

Materské centrum Haliganda (pre deti 0-3 roky a pre ich rodičov) pripravuje

Herne všetkých troch pobočiek otvorené bez zmien
Kuchyňa na kolesách - 25.10.o 10.00 (Jazero) - Haliganda sa stala partnerom novej kampane Európskej komisie “Viac chuti”, ktorej cieľom je motivovať ľudí viac konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu. Prvé stretnutie je koncipované ako kurz varenia.Dietológ rodičom ukáže zaujímavé tipy a recepty a zodpovie na otázky návštevníkov. Súčasťou programu je súťaž o najlepší recept z ovocia a zeleniny, ktorý sa potom všetci naučia variť počas pravidelných hodín varenia a zdravej výživy. Tie budú od decembra do mája 2013 prebiehať raz za mesiac v pobočke Materského centra Haliganda na sídlisku Nad jazerom.Vstupné: 1,50€/ rodina
Nepotrebujete kurz prvej pomoci - 7.11. o 15.00 (Krásna) - Staráte sa o deti? O svoje či o vnúčatá alebo ako opatrovateľka o celkom cudzie? Ak viete, ako s chladnou hlavou, s prehľadom a správne konať, ak sa dieťa oparí polievkou, ak si do nosa napchá cínového vojačika alebo ak sa začne dusiť rožkom, potom kurz prvej pomoci nepotrebujete. Ak si nie ste istí, potom je kurz prvej pomoci určený práve vám. V pobočke Haligandy v Krásnej sa kurz uskutoční 7.11. od 15.00-18.00. Účelom kurzu je naučiť sa poskytnúť prvú pomoc predovšetkým deťom všetkých vekových kategórií. U detí sa postupuje trocha inak pri podávaní umelého dýchania, masáže srdca aj pri niektorých iných zákrokoch. Kurz zohľadňuje predovšetkým špecifiká pomoci deťom pri úrazoch, pádoch, ranách, krvácaní a zlomeninách,popáleninách, cudzom telese v dýchacích cestách, oku a uchu, horúčke, poruchách vedomia, problémoch s dýchaním, bolestiach bruška, hnačkách a vracaní. Kurz vedú záchranári a sestry z RZP – Asistenčné služby, s.r.o. Na kurz je nutne prihlásiť sa do 30.10. na t.c.0907955220 alebo na mc@haliganda.sk Kurz sa uskutoční až po naplnení kapacity skupiny.
Znaková reč batoliat - Plánovaný seminár pre rodičov Znaková reč batoliat sa z 22.10 presúva na december. Stretnutie sa uskutoční za predpokladu že sa naplní skupina. Záujemcovia sa môžu priebežne hlásiť do 30.10. Seminár je mimoriadne užitočný pre rodičov, ktorých deti ešte nerozprávajú, prípadne rozprávať odmietajú. Baby Sings je medzistupeň medzi úplnou nekomunikáciou a rozprávaním. Rodič aj dieťa sa naučia znaky, ako dieťa oznámil, že má hlad, smäd, že potrebuje na toaletu a podobne. Baby Sings je dvojhodinový seminár pre rodičov,vedený certifikovanými inštruktormi.
Pekný týždeň praje a informácie za tím Haligandy pripravila: Mgr.Silvia Sorgerová
PR pre OZ a Dom kreativity Haliganda, Košice
PR pre Festival Krajina Haliganda


Zdroj: kosicekrasna.sk
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Prerušenie dodávky vody počas dnešného dňa

Příspěvekod Yco » čtv 25 říj, 2012 10:32 am

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., e-mailom zo dňa 25.10.2012 (dnes) oznámila prerušenie dodávky vody počas dnešného dňa, z dôvodou odstraňovania poruchy na uliciach Smutná - K majeru a v ich okolí. Voda môže byť odstavená úplne alebo čiastočne, až do času nevyhnutného na vykonanie opravy. Ďakujeme za pochopenie.


zdroj: kosicekrasna@kosicekrasna.sk
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Dočasná zmena počas dušičiek

Příspěvekod Yco » čtv 25 říj, 2012 2:19 pm

Mestská časť Košice - Krásna v termíne od 31.10. do 05.11.2012, zabezpečila dočasnú zmenu organizácie dopravy a dopravného značenia na ulici Smutná, z dôvodu blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých. Keďže pravidelne každý rok dochádza k viacerým dopravným kolíziám príznačným zvýšenému počtu vozidiel, premávka bude zjednosmernená. Schému zmeny si môžete prezrieť vo formáte .pdf


Zdroj: kosicekrasna.sk
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Pozvánka na otvorenie športovo-rekreačného areálu Na hore

Příspěvekod Yco » pát 26 říj, 2012 2:12 pm

Vážení Krásňančania,

v prílohe Vám zasielame pozvánku na otvorenie športovo-rekreačného areálu Na hore, Košice - Krásna. Prosíme o oznámenie aj majiteľom susedných pozemkov.

V prípade nepriaznivého počasia bude športovo-rekreačný areál Na hore, Košice - Krásna otvorený od 9:00 s voľným programom.
Tešíme sa na Vašu účasť.




Pod voľným programom má developer na mysli, že je na zvážení každého, ako reagovať na nepriaznivé počasie.
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Krásna bude meniť územný plán

Příspěvekod Yco » pon 29 říj, 2012 1:27 pm

Územný plán severnej časti Krásnej sa bude meniť. Starosta mestskej časti a developer však majú rozdielne predstavy o jeho výslednej podobe. Sporná je najmä plocha určená pre občiansku vybavenosť.

KOŠICE. Mestská časť aj investor sa zhodnú na tom, že starý územný plán treba zmeniť. Od jeho schválenia prešlo už takmer 40 rokov, no realizovaný nebol a ani nebude.
Výstavba tzv. Východného mesta, kde by malo bývať 40 – 60 000 obyvateľov vo výškových budovách, teda panelákoch, je nereálna.
„Je to utópia. Pokiaľ bude platiť súčasný územný plán, sú pozemky z pohľadu ich terajších vlastníkov v tejto časti nepredajné,“ vysvetľuje Igor Lábaj zo spoločnosti LF Development. Plán zmeniť územný plán v oblasti Východného mesta je zatiaľ otázkou budúcnosti.
Developer mestskú časť žiadal o dve zmeny územného plánu týkajúce sa šírky navrhovaných zelených pásov a plochy občianskej vybavenosti.
„Na minulej schôdzi ste môj návrh neodsúhlasili. Myslím si, že ste neboli dostatočne informovaní o tom, čo zamietate a prišiel som vám návrh predstaviť.“
Bude dosť obchodov?
Mestskému zastupiteľstvu sa Lábajov návrh nepozdáva. „Je tu 26 árov určených na občiansku vybavenosť, ale keď si vezmeme, že 300 – 500 rodinných domov pôjde až po koniec lúky, bude to len dom – cesta – dom – cesta. Obyvatelia to budú mať ďaleko do týchto jediných obchodov na začiatku. Územný plán sa robí na to, aby bolo dobre všetkým obyvateľom, aj budúcim,“ vraví starosta Vladimír Saxa (KDH).
Developer je presvedčený, že občianskej vybavenosti je v návrhu dostatok. „Pre porovnanie, pomer plochy určenej pre šport a občiansku vybavenosť na 1 obyvateľa je v našej lokalite 30 x väčší, ako je to v iných lokalitách a mestských častiach.“
Problémovými sa zdajú aj plánované plochy zelene medzi rodinnými domami.
„Do zastavaného územia majú ísť dva zelené pásy o šírke 30 metrov a dĺžke 240 metrov niekoľko metrov od lesa. Ekonomicky to bráni akémukoľvek developerovi, aby pristúpil k odkúpeniu tohto územia. Toto žiaden developer pri dnešných cenách neurobí,“ tvrdí Igor Lábaj.
Mestská časť si však myslí, že taká veľká lokalita si vyžaduje aspoň nejaký parčík. Podľa starostu sa však o šírke zelených pásov dá diskutovať.
Pomôže odborník na územné plánovanie
Návrh zmeny územného plánu je náročný projekt. Starosta s developerom sa zhodli na tom, že budú potrebovať pomoc odborníka.
„Vyberme architekta, ktorý tento územný plán zmení a ktorý povie na základe potrieb občanov kde koľko čoho treba. Nech to navrhne zodpovedný človek, s ktorým sa budeme stretávať a diskutovať o tom,“ požiadal Igor Lábaj. S týmto návrhom súhlasili aj všetci poslanci.


Zdroj: kosice.korzar.sme.sk
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

MATERSKÉ CENTRUM PRIPRAVUJE

Příspěvekod Yco » stř 31 říj, 2012 7:57 am

Materské centrum Haliganda (pre deti 0-3 roky a pre ich rodičov) pripravuje

herne všetkých troch pobočiek otvorené iba v pondelok a utorok, počas jesenných prázdnin 31.10- 4.11. sú herne zatvorené.
Kurz prvej pomoci - 7.11. o 15.00 (Krásna) - Staráte sa o deti? O svoje či o vnúčatá alebo ako opatrovateľka o celkom cudzie? Ak viete, ako s chladnou hlavou, s prehľadom a správne konať, ak sa dieťa oparí polievkou, ak si do nosa napchá cínového vojačika alebo ak sa začne dusiť rožkom, potom kurz prvej pomoci nepotrebujete. Ak si nie ste istí, potom je kurz prvej pomoci určený práve vám. V pobočke Haligandy v Krásnej sa kurz uskutoční 7.11. od 15.00-18.00. Účelom kurzu je naučiť sa poskytnúť prvú pomoc predovšetkým deťom všetkých vekových kategórií. U detí sa postupuje trocha inak pri podávaní umelého dýchania, masáže srdca aj pri niektorých iných zákrokoch. Kurz zohľadňuje predovšetkým špecifiká pomoci deťom pri úrazoch, pádoch, ranách, krvácaní a zlomeninách,popáleninách, cudzom telese v dýchacích cestách, oku a uchu, horúčke, poruchách vedomia, problémoch s dýchaním, bolestiach bruška, hnačkách a vracaní. Kurz vedú záchranári a sestry z RZP – Asistenčné služby, s.r.o. Na kurz je nutne prihlásiť sa do 30.10. na t.c.0907955220 alebo na mc@haliganda.sk Kurz sa uskutoční až po naplnení kapacity skupiny.
Znaková reč batoliat - Plánovaný seminár pre rodičov Znaková reč batoliat sa z 22.10 presúva na december. Stretnutie sa uskutoční za predpokladu že sa naplní skupina. Záujemcovia sa môžu priebežne hlásiť do 30.10. Seminár je mimoriadne užitočný pre rodičov, ktorých deti ešte nerozprávajú, prípadne rozprávať odmietajú. Baby Sings je medzistupeň medzi úplnou nekomunikáciou a rozprávaním. Rodič aj dieťa sa naučia znaky, ako dieťa oznámil, že má hlad, smäd, že potrebuje na toaletu a podobne. Baby Sings je dvojhodinový seminár pre rodičov,vedený certifikovanými inštruktormi.
Dom kreativity Haliganda (pre deti od 3-12 rokov a pre ich rodičov)
Užitočne na facebooku - tento mesiac sme pre vás zriadili novú fcb stránku. Okrem informácií o našich podujatiach tam radi privítame vaše postrehy a komentáre k podujatiam, dojmy a odporúčania účastníkov. Od 5.11. sa na stránke dozviete aj užitočné rodičovské odporúčania - o dobrých knihách pre deti, o dobrých filmoch. Nie je to komerčná služba platená vydavateľstvami - sú to naše rodičovské, čitateľské a divácke odporúčania. Pred Vianocami prídu isto vhod. Pridajte sa na http://www.facebook.com/MCHaliganda
Informácie o nových programoch - záujemcovia o pravidelný týždenný newsletter s programom Haligandy (Materského centra aj Domu kreativity)na nasledujúcich 7 dní môžu poslať prázdny mail na mc@haliganda.sk alebo na silvia.sorgerova@gmail.com
Pekný týždeň praje a informácie za tím Haligandy pripravila: Mgr.Silvia Sorgerová
PR pre OZ a Dom kreativity Haliganda, Košice
PR pre Festival Krajina Haliganda

Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Street View na Google Maps

Příspěvekod Yco » stř 31 říj, 2012 9:41 am

Ak chcete, môžete si pozrieť vlastný dom na https://maps.google.sk/. Posuňte žltého panáčika na miesto, ktoré chcete vidieť. Môže to vyzerať aj takto:
screenshot.2532.png
Začal som na Smutnej a "prišiel" až sem...
screenshot.2532.png (557.19 KiB) Zobrazeno 11763 krát


Zdroj: hnonline.sk
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

Dočasná zmena počas DUŠIČIEK

Příspěvekod Yco » stř 31 říj, 2012 1:08 pm

Obrázek
PRIPOMÍNAME: Mestská časť Košice - Krásna v termíne od 31.10. do 05.11.2012, zabezpečila dočasnú zmenu organizácie dopravy a dopravného značenia na ulici Smutná, z dôvodu blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých. Keďže pravidelne každý rok dochádza k viacerým dopravným kolíziám príznačným zvýšenému počtu vozidiel, premávka bude zjednosmernená. Schému zmeny si môžete prezrieť vo formáte .pdf
Uživatelský avatar
Yco
 
Příspěvky: 547
Registrován: úte 03 črc, 2012 10:49 am

PředchozíDalší

Zpět na Miestni odborníci

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron